04-2012-03

mgr Joanna Puczyńska, słuchaczka III semestru kierunku Higienistka stomatologiczna
Nadzór merytoryczny: lekarz dentysta Katarzyna Cieśla-Bartczak

 

 PL

Diagnostyka i metody oczyszczania bruzd, lakowanie zębów 


słowa kluczowe:

laki szczelinowe, metoda PRR, próchnica zębów


streszczenie:

Właściwa diagnostyka próchnicy bruzd zębów trzonowych, a także działania profilaktyczne i lecznicze początkowych etapów choroby próchnicowej u dzieci znacząco wpływają na stan uzębienia w późniejszym dorosłym życiu. Zabieg profilaktyczny, polegający na uszczelnieniu bruzd płynnym materiałem zwany lakowaniem jest najczęściej polecaną formą zabezpieczenia powierzchni żujących pierwszych zębów trzonowych stałych u dzieci. Dobór właściwej metody i techniki oraz szeroki wybór preparatów do lakowania zębów pomaga zredukować próchnicę nawet do 90% w ciągu kilku lat po przeprowadzonym zabiegu.


GB

Diagnostics and Methods of Sulci Cleaning, Teeth Sealing


key words:

pit and fissure sealant, sealant restoration, PRR - Preventive Resin Restoration, dental caries


summary:

Proper diagnostics of molar sulci caries, prevention applied to children and treatment of initial stages of dental caries considerably affect dentition in adults. Preventive procedure consisting in sulci sealing is most frequently recommended form of Prophylaxis of erupted permanent teeth in children. Choice of proper method and technique and a vast variety of teeth sealing confection promotes. Reduction of caries even to 90% during the course of several following the procedure years.