2

 

 

dr n.med. Agnieszka A. Pawlik 

 

 PL

O możliwych, bolesnych skutkach wybielania zębów


słowa kluczowe:

 nadwrażliwość zębiny, wybielanie zębów, profilaktyka


streszczenie:

Częstą komplikacją towarzyszącą wybielaniu zębów jest nadwrażliwość. Niniejsza praca podejmuje temat jak jej zapobiegać oraz radzić sobie, jeśli już się pojawiła. 


GB

 
About painfull aspect of the teeth whitening


key words:

 dentin hypersensitivity, teeth whitening, prophylaxis


summary:

 Dentin sensitivity after the teeth whitening is a problem. This paper is about the ways to eliminate or minimise this didcomfort.