lek. dent. Katarzyna Kryspin, Kliniki Dentystyczne Kryspin-Dent

 

 PL

Pacjent niepełnosprawny w gabinecie stomatologicznym


słowa kluczowe:

pacjenci niepełnosprawni, personel medyczny, profesjonalna komunikacja, zabiegi dentystyczne


streszczenie:

Wizyta pacjenta niepełnosprawnego w gabinecie dentystycznym to spore wyzwanie dla zespołu lekarz-asysta. Leczenie jest trudne, jednak nie jest niemożliwe Jedyną istotną różnicą jest to, że wymagają od personelu więcej ciepła i empatii. Odpowiednie przygotowanie pomoże pacjentowi oswoić się z otoczeniem oraz zespołem lekarz-asysta. Wiele gabinetów ma obawy i nie jest przygotowana do przyjmowania pacjentów niepełnosprawnych. Pomimo tak wielu trudności pacjent niepełnosprawny daje wiele satysfakcji.


GB

A disabled patient in a dental Office


key words:

 


summary:

Attending an appointment at a dentist's office by a disabled patient might be quite a challenge for the dentist-assistant team. The treatment is difficult, but it is not impossible. The only and significant difference is that the staff needs to share more warmth and empathy with the patient. Appropriate preparation will help the patient to get used to the surroundings and the dentist-assistant team. There is many offices that have some concerns and are not prepared to accept patients with disabilities. Despite many difficulties, working with a disabled patient is rewarding.