2013-01-03

mgr Joanna Puczyńska, słuchaczka 3 semestru kierunku Higienistka stomatologiczna
Praca napisana pod kierunkiem lekarza dentysty Arlety Szymczyk

 

 PL

Profilaktyczna opieka stomatologiczna nad kobietami ciężarnymi


słowa kluczowe:

kobieta ciężarna, profilaktyka próchnicy zębów, profilaktyka stomatologiczna kobiet ciężarnych, próchnica zębów


streszczenie:

Zadaniem programu opieki stomatologicznej nad kobietą w ciąży jest zapewnienie optymalnych warunków w łonie matki dla rozwijających się zawiązków zębowych płodu. Okres ciąży należy także wykorzystać na kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych w zakresie higieny i diety, które są istotne dla zapobiegania próchnicy zębów matki i jej dziecka.


GB

Dental prevention in pregnant women


key words:

pregnant women, caries prophylaxis, primary-primary caries prevention, dental caries


summary:

Advantage should also be taken of the period of pregnancy in order to form the appropriate health behaviour as concerns hygiene and diet, which is impor¬tant for the prevention of dental caries in the mother and her child. The purpose of dental care for the expectant mother is to provide op¬timum conditions in the mother’s womb for the devel¬oping tooth buds of the fetus.