4-puczynska

mgr Joanna Puczyńska, słuchaczka 2 roku kierunku Higienistka stomatologiczna

Praca napisana pod kierunkiem lekarza dentysty Arlety Szymczyk.

 

 PL

Profilaktyka stomatologiczna i ortodontyczna u niemowląt i małych dzieci


słowa kluczowe:

higiena jamy ustnej, niemowlęta i małe dzieci, profilaktyka próchnicy zębów, profilaktyka stomatologiczna


streszczenie:

Zadaniem programu opieki stomatologicznej niemowląt i małych dzieci jest zapewnienie optymalnych warunków dla rozwijających się zębów. Kobiety ciężarne w niewystarczającym stopniu są informowane przez lekarzy o zasadach higieny jamy ustnej niemowląt. Samodzielnie poszukują informacji na ten temat, dlatego wskazane byłoby przeprowadzanie wśród nich akcji informacyjnych, dotyczących kompleksowej profilaktyki chorób jamy ustnej niemowląt.


GB

Sample model of dental prophylaxis campaign directed at preschool age children


key words:

oral hygiene, infants and small children, primary-primary caries prevention, dental prophylaxis


summary:

Care should also be taken of the small children in order to form the appropriate health behaviour as concerns hygiene and diet, which is important for the prevention of dental caries in the infants and small children. Pregnant women’s awareness about oral development of a child is unsatisfactory and that there is a great need of education in this area. It is necessary to prepare prophylactic programme for pregnant women and newborns as well.