9

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch

 

 PL

Duże powierzchnie zmywalne


słowa kluczowe:

dezynfekcja podłóg, ścian, blatów, duże powierzchnie, powierzchnie zanieczyszczone organicznie


streszczenie:

Celem, do którego prowadzą prawidłowo wykonywane procedury zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych jest zmniejszenie zanieczyszczenia biologicznego we wszystkich miejscach w gabinecie stomatologicznym. Postępowanie to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom i personelowi medycznemu. Dezynfekcja narzędzi, systemów ssących, wycisków, czy małych powierzchni wykonywana jest w większości przypadków prawidłowo z dostateczną częstotliwością. Niestety utrzymanie w higienicznej czystości dużych powierzchni nastręcza wiele pytań i problemów.


GB

The large washable surfaces


key words:

disinfection of floors, walls, tops, large surfaces, surfaces contaminated by organic


summary:

The purpose which lead correctly performed procedures to prevent the spread of infections and infectious diseases is to reduce biological contaminants in all places in the dentist's office. This proceeding aims to ensure the safety of patients and medical staff. Disinfection of instruments, suction systems, impression, or small areas is done in most cases correctly with enough frequency. Unfortunately, maintaining in hygienically clean large areas gives rise many questions and problems.