2

Sarah Holslag

Sarah Holslag – od wielu lat obecna zawodowo w branży stomatologicznej – pracuje na stanowisku higienistki stomatologicznej, pełniąc też rolę konsultanta edukacyjnego dla firmy Hu-Friedy. Obecnie w nowoczesnym gabinecie kosmetyki dentystycznej prowadzi praktykę kliniczną z zakresu higieny stomatologicznej. Zajmuje się złożonymi przypadkami chorób przyzębia, przez co poszerza doświadczenie w leczeniu estetycznym tkanki miękkiej z wykorzystaniem implantów i lasera.

 

 PL

Leczenie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej


słowa kluczowe:

implanty, zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia


streszczenie:

Terapia przyzębia polega na utrzymaniu uzębienia, a także uzupełnień na implantach, w stanie zdrowym, komfortowym, funkcjonalnym i estetycznym przez dalszy okres życia pacjenta. Grono pacjentów implantologicznych wciąż rośnie, a z nim zużycie implantów już założonych. Częściej też powstają różne problemy zapalne w obszarach wokół implantów, z jakimi pacjenci zgłaszają się do klinik dentystycznych (1).


GB

Periodontal Therapy


key words:

dental implants, gingivitis, parodontitis


summary:

The goal for periodontal therapy is the maintenance of the dentition and/or its implant replacements in a state of health, comfort, function and aesthetics for the duration of a patient’s life. With the increasing number of patients receiving dental implants and the ageing of existing dental implants in service, the prevalence of periimplant inf lammatory problems presenting to clinical practices is Rusing (1).