1

Danuta Kaczmarska

Od dłuższego czasu, również na łamach „Asystentki i Higienistki Stomatologicznej”, sygnalizowałam potrzebę gruntownego zreformowania stowarzyszenia higienistek. Niestety nie znajdowałam odpowiedniej grupy osób gotowych podjęcia się tego zadania. 

Pod koniec kwietnia zebrała się w Szczecinie grupa inicjatywna, która wspólnie ustaliła potrzebę powołania nowego stowarzyszenia higienistek stomatologicznych w naszym kraju. Na zebraniu, które śmiało można nazwać założycielskim, przedstawiono nowy statut i po wniesieniu poprawek uchwalono go, a także w wyniku głosowania wybrano władze nowego. 

Po zarejestrowaniu nowego stowarzyszenia w KRS, zwołane będzie zebranie robocze nowych władz i chętnych do współpracy higienistek lub higienistów, które planujemy 14 wrześnie br., podczas CEDE w Poznaniu. Nowa organizacja będzie skupiała dyplomowane i licencjonowane higienistki stomatologiczne oraz słuchaczy 2. roku szkół policealnych na tym kierunku i 3. roku licencjatów higieny stomatologicznej. Cele SPHS zostały opublikowane w poprzednim wydaniu czasopisma Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych - Zarząd Główny oraz Główną Komisję Rewizyjną. Tymczasową siedzibą SPHS jest Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM w Szczecinie.