12

mgr biologii, dypl. hig. stom. Marta Moch

 

 PL

Miejsca, o których trzeba pamiętać


słowa kluczowe:

fotel stomatologiczny, lampa, małe powierzchnie, ssaki, uchwyty


streszczenie:

Utrzymanie w higienicznej czystości wszystkich obszarów pracy w gabinecie stomatologicznym wymaga dużo pracy, staranności i systematyczności. Istnieją jednak takie miejsca, na których kontrujemy się bardziej i takie, które z różnych powodów pomijamy, czy zapominamy o nich. Dla bezpieczeństwa wszystkich powinniśmy starać się dbać o każdy szczegół.


GB

Places which we have to keep in mind


key words:

dental chair, lamp, small areas, cannulas, handles


summary:

Maintenance hygienic cleanliness in all areas of work in a dental office requires a lot of work, accuracy and regularity. However, there are places on which we control more and which for various reasons, we omit or forget about them. For the safety of all we should strive to take care of every detail.