1

Danuta Kaczmarska

Tym razem kierunek zmian w szkolnictwie zawodowym wytyczono zgodnie z zaleceniami UE, które to zalecenia uwzględniało MEN w konstruowaniu nowych Podstaw Programowych i Programów Nauczania. Programy te zakładają także mobilność osób chcących podjąć pracę w innym kraju niż ojczysty. Zgodnie też z założeniami Procesu Bolońskiego dostosowaliśmy nasze programy do standardów unijnych, co ma znacznie ułatwić mobilność zawodową wszystkich obywateli Unii.