3

Arndt Happe, Andreas Nolte*

*dr Arndt Happe, Andreas Nolte, Münster (Niemcy)

 

 PL

Implantacja natychmiastowa i uzupełnienie pełnoceramiczne w odcinku przednim szczęki – indywidualna i interdyscyplinarna koncepcja leczenia


słowa kluczowe:

implantacja natychmiastowa, osseointegracja, przeszczep kostny, augmentacja, szablon chirurgiczny


streszczenie:

Wykonywanie pojedynczych koron na implantach w odcinku estetycznym jest szczególnym wyzwaniem – zwłaszcza wtedy, gdy zaplanowano implantację natychmiastową przy niewystarczającej ilości kości i cienkim biotypie dziąsła. W takich sytuacjach podczas wprowadzania implantu [1,2], zabiegów w obrębie tkanki twardej i miękkiej [3,4,5] oraz nadawaniu koronie naturalnego kształtu [6] należy uwzględnić cały szereg krytycznych czynników. Obecnie istnieje wiele różnych cyfrowych możliwości realizacji takiego leczenia, które ułatwiają całe postępowanie i sprawiają, że staje się ono bardziej bezpieczne [7]. W zależności od sytuacji wyjściowej, na przykład w przypadku maksymalnych wymagań estetycznych, wiele zespołów stomatologicznych wybiera jednak analogowe metody pracy, co miało miejsce również w opisanym tu przykładzie.


GB

Immediate implantation and fullceramic restoration in the maxillary anterior region – an individual and interdisciplinary treatment concept


key words:

immediate implantation, osseointegration, bone grafting, surgical template


summary:

Implant-supported, single-tooth crowns in the esthetic zone are a special challenge. This applies even more when immediate implantation is planned – in case of insufficient bone volume and a thin biotype. A whole chain of critical factors need to be observed here, from implant positioning [1, 2], hard and soft-tissue management [3, 4, 5] and the natural design of the crown [6]. These days, a number of digital methods are available to simplify the process and make it more safe [7]. Depending on the initial situation, i.e., maximum esthetic demands, many teams however prefer analog methods as in the following example.