W numerze

 

STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH

 

Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych

Danuta Kaczmarska

170-171

PRACE POGLĄDOWE

 

Pulpopatie zębów mlecznych - co robić?

Pulp-tooth dentistry - what to do?

Paulina Koc, Agata Włodarczyk

172-175

Podstawy stomatologicznej diagnostyki radiologicznej

The basics of dental radiological diagnosis

Wojciech Barć, Paweł Berczyński, Dorota Berczyńska, Ewelina Staniszewska, Tomasz Smektała, Katarzyna Cichoń-Bańkowska, Katarzyna Sporniak-Tutak

176-182

Kompozyty światłoutwardzalne wykorzystywane w stomatologii

Light-cured composites used in dentistry

Zofia Kula

183-185

Podtrzymanie efektu profesjonalnego wybielania zębów

Maintain the effect of professional teeth whitening

Karolina Kopciewicz-Kozicka

186-188

Wady zgryzu i profilaktyka ortodontyczna

Coronary malformations and orthodontic prophylaxis

Agata Lihs, Agata Włodarczyk

189-193

Zastosowanie koferdamu w codziennej praktyce

Application of cofferdam in everyday practice

Aleksandra Neumann, Agata Włodarczyk

194-199

Implanty stomatologiczne

Dental implants

Zofia Kula

200-203

OPISY PRZYPADKÓW 

 

Wpływ pola elektromagnetycznego, skojarzonego z wysokoenergetycznym światłem, na wybrane parametry śliny – opis przypadku

The effect of the electromagnetic field associated with highenergy light, on selected parameters of saliva - case report

Elżbieta Kubala, Paulina Strzelecka, Maciej Jedliński, Barbara Stępniak, Krystyna Lisiecka-Opalko, Helena Gronwald, Danuta Lietz–Kijak

204-209

Ubytki śródkostne. Opis przypadku skojarzonego leczenia endodontycznego i chirurgicznego z wykorzystaniem preparatu zawierającego białka matrycy szkliwa

Intraosseous defects. Endodontic and surgical treatment using enamel matric proteins. Case Study

Tomasz Olek, Jakub Chmiel, Aleksandra Duniewska-Olek

210-213

TEST WIEDZY

214-217
WYDARZENIA  
Zawód higienistki i asystentki wart poznania 218

„Dziel się Uśmiechem” w całej Polsce! Ruszyły bezpłatne przeglądy stomatologiczne i zajęcia w szkołach podstawowych. Autorski program profilaktyki przeciwpróchnicowej dla dzieci przedszkolnych. Nie ma wakacji od mycia zębów! Udana akcja na sopockiej plaży. Wakacyjna profilaktyka

219-221