W numerze

 

STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH

 

Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych

Danuta Kaczmarska

116-117

PRACE POGLĄDOWE

 

Leczenie stomatologiczne pacjentów w wieku podeszłym z perspektywy różnych specjalności stomatologicznych

Dental treatment for elderly patients from the perspective of various dental specialties

Aleksandra Szczepkowska, Łukasz Kroc

118-124

Kauzalność między wybranymi parametrami śliny pełnej a wskaźnikiem BMI pacjentów zdrowych

Causality between selected parameters of whole saliva and BMI index of healthy patients

Barbara Stępniak, Paulina Strzelecka, Elżbieta Kubala, Maciej Jedliński, Helena Gronwald, Danuta Lietz-Kijak

125-130

Analiza składników zawartych w gumach do żucia

Analysis of chewing gum components

Małgorzata Skorus

131-133

Profesjonalne wybielanie zębów w gabinecie stomatologicznym

Professional teeth whitening in the dental office

Karolina Kopciewicz-Kozicka

134-138

Procedura przygotowania operatora/pierwszej asysty do zabiegu chirurgicznego

Procedure to prepare the operator / first aid for surgery

Katarzyna Ostrowska

139-144

Zwężenie szczęki - metody leczenia i postępowanie kliniczne

Constricted maxilla - treatment methods and clinical protocol

Dorota Zawidzka

145-147

Tworzywa polimerowe stosowane w laboratoriach protetycznych

Polymer materials used in prosthetic laboratories

Zofia Kula

148-150

Innowacyjne metody w informowaniu pacjentów w zakresie higieny jamy ustnej

Innovative methods in informing patients about oral hygiene

Anna Deptała

151-152

Przebieg idealnej wizyty w gabinecie higieny

The course of the perfect visit in the dental hygienist office

Bartoszuk Jolanta 

153-155

Asystentka menedżerem?

Can a dental assistant be a manager?

Marcin Kryspin, Agata Włodarczyk 

156-158

Mity związane z higieną jamy ustnej

Myths associated with oral hygiene

Anna Król

159-161

TEST WIEDZY

162-165