PRACA POGLĄDOWA

ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 12; Numer/Number 3(47), 2017: 153-155

E-ISSN 2392-1854     ISSN 1895-6920     ID ART. 2017/3/153

Pełna wersja artykułu

Bartoszuk Jolanta1,2,E,F

1 Dental Sense Profesjonalne Szkolenia dla stomatologii, Warszawa
2 Impladent Klinika Stomatologii, Warszawa
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 27.06.2017. Accepted: 20.07.2017. Published: 31.07.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Bartoszuk J: Przebieg idealnej wizyty w gabinecie higieny; Asyst Hig Stomatol
2017,47,153-155.

 

 PL

 Przebieg idealnej wizyty w gabinecie higieny


słowa kluczowe:

czyszczenie zębów, skaling, wizyta higienizacyjna  


streszczenie:

Kluczem do sukcesu zawodowego higienistki jest znajomość technik odpowiedniego przyjmowania pacjenta, tak aby czuł się on w gabinecie stomatologicznym jak najlepiej. Ważna jest osobowość higienistki, jej wygląd, ale przede wszystkim podejście do pacjenta.


GB

The course of the perfect visit in the dental hygienist office


key words:

cleaning teeth, scaling, visit in the dental office


summary:

The key to the success of a professional hygienist is the knowledge of proper admission techniques so that the dentist feels as comfortable as possible in the dentist's office. It is important that the personality of the hygienist, its appearance, but first of all the approach to the patient.