W numerze

 
STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH  

Ostatnie wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Jańczuku. Dzień Higienistki Stomatologicznej. Krakdent 2017 dla higienistek i asystentek. Z konferencji EDHF 23-24.09.2016 w Lizbonie. Kontynuacja prac nad modernizacją Polskiej Ramy Kwalifikacji i harmonizacją z Europejską Ramą Kwalifikacji. Rośnie zainteresowanie zawodami higienistki i asystentki

Danuta Kaczmarska

174-175

PRACE POGLĄDOWE

 

Stomatologia geriatryczna

Geriatric dentistry

Jakub Chmiel, Zuzana Fiszer, Tomasz Olek

176-180

Pacjent z cukrzycą w gabinecie stomatologicznym

Diabetic patient in the dentist office

Aleksandra Neumann

181-184

Kserostomia - prawdziwy problem czy tylko dolegliwość?

Xerostomia - the real problem or discomfort?

Danuta Rozmarynowska, Kinga Grzech-Leśniak

185-188

Zespołowa opieka nad pacjentem z rozszczepem wargi i podniebienia

Team patient care with a cleft lip and palate

Renata Meler

189-193

Rola asystentki i higienistki stomatologicznej w profilaktyce onkologicznej – zasady pobierania tkanek do badania

Role of the Assistant and the Dental Hygienist in the Cancer Prevention - Principles of Taking Tissues for the Examination

Magdalena Pawelczyk-Madalińska

194-198

Rola asysty w leczeniu endodontycznym oraz przygotowaniu stanowiska pracy

The role of the assistant in endodontic treatment and preparation worksite

Tomasz Olek, Zuzanna Fiszer

199-202

Mock-up – cyfrowe alternatywy tradycyjnej techniki

Mock-up – digital alternatives for classic techniques

Tomasz Smektała, Małgorzata Chruściel-Nogalska, Bogumiła Frączak

203-206

Higiena rąk – problem nadal aktualny

Hand hygiene - the problem is still current

Beata Zalewska

207-209

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Badania nad stanem zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży w Polsce – przegląd piśmiennictwa

Research on the state of oral health of children and youth in Poland - a literature review

Dorota Cudziło, Agnieszka Sikorska, Monika Skrzypek, Teresa Matthews-Brzozowska

210-214

OPIS PRZYPADKU

 

Nowoczesna profilaktyka - studium przypadku

Contemporary prophylaxis – a case study

Anita Walczak

215-218

VARIA

 

Ochraniacze wewnątrzustne

Mouthguards

Anna Górska

219-220

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ

221-222

SPRAWOZDANIE

 

I Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych „Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA"

Katarzyna Ostrowska

223-224