W numerze

 
STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH  

Rewolucyjne zmiany w kształceniu higienistek i asystentek stomatologicznych rozpoczęte

Danuta Kaczmarska

125-126

PRACE POGLĄDOWE

 

Fizykoterapeutyczne możliwości wykorzystania Lasera SMARTs w gabinecie stomatologicznym

Physicotherapeutic possibilities of using Laser SMARTs in the dental office

Elżbieta Kubala, Barbara Stępniak, Danuta Kaczmarska, Piotr Skomro, Paulina Strzelecka, Łukasz Kopacz, Marta Grzegocka, Danuta Lietz-Kijak

127-130

Zastosowanie lasera w chirurgii tkanek miękkich w stomatologii dziecięcej

The Use of Laser In Soft Tissue Surgery In Pediatric Patients

Kinga Grzech-Leśniak

131-135

Ocena skuteczności płynów do jamy ustnej stosowanych w profilaktyce i leczeniu chorób przyzębia

The assessment of efficacy of mouthrinses used in prophylaxis and treatment of paradontitis

Marzenna Bartoszewicz, Adam Junka

136-139

Materiały i substancje biologicznie czynne stosowane w preparatach do profilaktyki i higieny jamy ustnej

Materials and biologically active substances used in the formulation for the prophylaxis and oral hygiene

Zofia Kula

140-143

Nowotwory jamy ustnej

Oral tumours

Małgorzata Wyszyńska

144-147

Rak jamy ustnej

148

Współczesne metody leczenia ortodontycznego oraz rola asystentki i higienistki ortodontycznej

Modern methods of orthodontic treatment and role of orthodontic assistant and hygienist

Anita Walczak

149-151

Co asystentka stomatologiczna o stawach skroniowo-żuchwowych wiedzieć powinna

What about the temporomandibular joint dental assistant should know

Katarzyna Kryspin

152-153

Droga do budowy pozytywnych skojarzeń z gabinetem stomatologicznym - wizyta adaptacyjna

Way to build positive associations with the dentist's office - adaptive appointment

Tomasz Olek, Zuzanna Fiszer

154-157

Ergonomia stomatologiczna

Dental ergonomics

Anna Porodzińska

158-161

Dezynfekcja manualna narzędzi w gabinecie stomatologicznym

Manual disinfection of instruments in dentist’s office

Magdalena Dubińska

162-165

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych szczoteczką międzyzębową

Cleaning of interdental spaces with an interdental brush

Anna Nilvéus Olofsson

166-168

 

 

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ

169-170