W numerze

 
STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH  

Nowe możliwości organizacyjne dla higienistek - liderów higieny w promocji zdrowia i prewencji próchnicy. Nasze rekomendacje dla istotnych wydarzeń w 2016r. dla rozwoju higieny dentystycznej oraz podnoszenia poziomu wiedzy zawodowej higienistek

Danuta Kaczmarska

 64-65

PRACA ORYGINALNA

 

Nowe możliwości diagnostycze śliny z zastosowaniem prototypowego urządzenia

SALIMAT New possibilities in diagnostics of saliva using SALIMAT device

Elżbieta Kubala, Danuta Lietz-Kijak, Adam Malawski-Róg, Artur Perz, Tomasz Lipski, Paulina Strzelecka, Barbara Stępniak, Edward Kijak, Łukasz Kopacz, Marta Grzegocka, Piotr Skomro, Krystyna Lisiecka-Opalko

66-70

PRACE POGLĄDOWE

 

Modele dentystyczne w praktyce ortodontycznej - wczoraj, dziś i jutro

Dental models in orthodontic practice – yesterday, today and tomorrow

Pałczyńska Dorota, Matthews-Kozanecka Maja, Cudziło Dorota

71-79

Znieczulenia miejscowe w stomatologii

Local anesthesia in dentistry

Jakub Chmiel, Tomasz Olek, Aleksandra Duniewska-Olek

80-85

Resorpcje zębów – diagnostyka i leczenie

Tooth resorption – diagnostics and treatment

Paulina Koc

86-91

Rola asystentki stomatologicznej w przygotowaniu pacjenta do zabiegów z zastosowaniem miniimplantów ortodontycznych

The role of dental assistants in preparing the patient for treatment with the use of orthodontic miniscrews

Anna Bandel, Przemysław Kopczyński 

92-94

Chemiczne przyczyny erozji szkliwa

Chemical causes of the tooth enamel erosion

Aleksandra Pietrus 

95-97

RAPORT NAUKOWY

 

Raport Europejskiej Federacji Stomatologii Zachowawczej na temat erozyjnego ścierania zębów

Jolanta Bylica

98-99

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Stomatopatie protetyczne jako choroby błony śluzowej jamy ustnej związane z użytkowaniem ruchomych uzupełnień protetycznych

Denture stomatitis as a disease of oral mucosa associated with the use of removable dentures

Anna Bartnik, Izabela Lipińska-Dziki, Elwira Sadlik-Zając, Andrzej Bożyk, Barbara Owczarek

100-105

VARIA

 

Umiejętności komunikacyjne higienistki stomatologicznej a stres związany z pracą z pacjentem

The dental hygienist's communication skills and stress connected to working with patient

Ewa Doros 

106-109

Promocja zdrowia. Nowa piramida żywienia - przybyło ruchu, zniknął cukier

Health promotion. New food guide pyramid – more physical activity, sugar disappeared

Emilia Klein-Dębek, Monika Nowak

110-114

SPRAWOZDANIA

 

Krakdent 2016

115

II edycja Ogólnopolskiej Olimpiady dla Studentów Higieny Stomatologicznej rozstrzygnięta

Jolanta Bylica

118

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ 

116-117