2013-01-05

mgr Katarzyna Stein-Szała, terapeuta, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem"

 

 PL

Pacjent z autyzmem w gabinecie stomatologicznym


streszczenie:

Autyzm to zaburzenia rozwoju, które są widoczne przed trzecim rokiem życia. Przyczyny tego stanu nadal nie są znane. Trudności charakterystyczne dla osób z autyzmem mieszczą się w trzech sferach, są to: interakcje społeczne, komunikacja i zachowanie. Zdarza się, że osoby z autyzmem mają dużą nadwrażliwość sfery oralnej oraz wygórowany odruch wymiotny. Wtedy ból związany z zabiegiem dentystycznym może być przez nich odczuwany dużo bardziej niż przez przeciętną osobę. Osoba z autyzmem która przychodzi do gabinetu dentystycznego powinna być uprzedzona o takiej wizycie.


GB

Patient with autism in a dental office


summary:

Autism is a developmental disorder which can be observed before the third year of the patient's life. The reasons for this medical condition are not yet known. Difficulties characteristic of people with autism can be divided into three areas, namely: social interaction, communication and behaviour. Sometimes people with autism exhibit huge hypersensitivity of the oral environment and excessive gag reflex. In such cases the pain associated with dental procedures can be experienced much more intensely by an autistic person than by an average person. A person with autism visiting a dental office should be notified of the visit in advance.