VARIA
ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 10; Numer/Number 4 (40)/2015: 230-232
E-ISSN 2392-1854 ID ART. 2015/4/230
ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Ewa Doros1,A,B,C,D,E,F

1 certyfikowany coach EPC i trener biznesu

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 27.08.2015. Accepted: 20.09.2015. Published: 07.10.2015
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Profesjonalna recepcja stomatologiczna. Część II 


słowa kluczowe:

obsługa pacjenta, organizacja miejsca pracy, profesjonalizm, recepcja, recepcjonistka


streszczenie:

W dzisiejszych czasach gabinety stomatologiczne inwestują w odpowiedni dobór pracowników recepcji. Osoba pracująca na stanowisku recepcjonistki stomatologicznej jest odpowiedzialna nie tylko za umawianie pacjentów na wizyty, ale także za budowanie wizerunku praktyki i relacji z pacjentami. Artykuł przedstawia zasady organizacji miejsca pracy oraz kontaktu z pacjentem przy biurku recepcji.


GB

Professional dental reception desk. Part II 


key words:

patient service, work organizing, professional, reception desk, receptionist


summary:

Nowadays, dental offices invest in proper choice of reception workers. The person working at dental reception desk is responsible not only for scheduling but also building the image of the practice and establishing the rapport with patients. This paper presents the rules of work organizing and contact with patient at the front desk.