STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH
ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 10; Numer/Number 4 (40)/2015: 236-237
E-ISSN 2392-1854 ID ART. 2015/4/236
ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Danuta Kaczmarska1,A

1prezydent SPHS 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received: 04.09.2015 Published: 07.10.2015

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Jesteśmy stowarzyszeni z EDHF! Prace nad projektem ustawy o zawodzie. KODEKS ETYKI zawodowej HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ


słowa kluczowe:

  


streszczenie:


Jesteśmy stowarzyszeni z EDHF!
W czasie dorocznego spotkania członków EDHF w Dublinie 12.09.2015 roku odbyło się głosowanie nad przyjęciem Polski w grono członków Federacji. Wypadło ono pozytywnie i zostaliśmy 17 krajem europejskim, który w ten sposób dołącza do tej organizacji. Jest to konieczny krok, ponieważ w ostatnim czasie dużo się dzieje wokół zawodu higienistki dentystycznej na forum organizacji międzynarodowych skupiających lekarzy i zarządzających branżą stomatologiczną. Na przykład na spotkaniu ERO FDI w Tbilisi toczono dyskusje o uprawnieniach zawodowych higienistów dentystycznych w EU, poddając się w wątpliwość kompetencje do wykonywania wielu zabiegów, które dotychczas były podstawą działalności zawodowej higienistów w całej Europie. Zapadają różne postanowienia, często z klauzulą „poufne”, które mają niestety przełożenie na sytuację w naszym kraju, głównie na działania i opinie wygłaszane przez wielu wpływowych członków organizacji (np. PTS czy członków NRL). Decyzja wyeliminowania z programu CEDE Zjazdu Zespołów Stomatologicznych oferty szkoleniowej dla higienistek i asystentek jest jednym z niekorzystnych przykładów.
Z tym większą radością powinniśmy włączyć się do prac Federacji, które pozwalają wiedzieć więcej i szybciej o negatywnych działaniach, na forum UE monitorować prawo, wcześniej otrzymywać wszelkie dane odnośnie regulacji prawnych, włączać się w ich powstawanie, lobbować w Parlamencie Europejskim za korzystnymi rozwiązaniami. Aktualnie na forum trwają prace nad projektem Kodeksu (zbioru zasad) etyki higienistki/ty dentystycznej/nego. Zgłosiliśmy również nasze propozycje.

Prace nad projektem ustawy o zawodzie
Od kilku lat z listy zawodów (340), których wykonywanie powinno być uregulowane ustawą wykreśla się kolejne. Ostatnio prezydent podpisał kolejną, IV listę 100 zawodów, które takich przepisów nie będą miały. Na szczęście na liście do uregulowania pozostały zawody medyczne, jest wśród nich zawód higienistki stomatologicznej i technika dentystycznego. Po konsultacjach i wielu rozmowach z Bożeną Florczyk, prezesem Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych, postanawiamy opracować wspólny projekt Ustawy, który ureguluje wykonywanie naszych zawodów. Jest to ważne w sytuacji ciągłego zwiększania się na rynku pracy liczby higienistek stomatologicznych; dzisiaj jest nas już ok. 10 tysięcy. Będzie to ponowna próba, pierwszą podejmowaliśmy ok. 2000 roku, ale zakończyła się podziałem grupy zawodowej techników dentystycznych na 2 organizacje. Poza tym Ministerstwo Zdrowia w 2003 roku rozpoczęło prace nad uregulowaniem 23 zawodów medycznych, w których braliśmy czynny udział. Jak wiadomo nie zakończyło się to sukcesem. Dzisiaj obserwujemy próby kontynuacji prac przedstawicieli innych zawodów z tej grupy (np. fizjoterapeutów), aby wreszcie sfinalizować uregulowanie prawne zawodu. Widzimy taką potrzebę i dla nas. O pracach, mam nadzieję doprowadzonych do szczęśliwego finału, będziemy informować. Zapraszam do współpracy osoby zainteresowane oraz do współtworzenia zasad etycznych, które chcemy upowszechniać jako kodeks etyki higienistki stomatologicznej wśród członków.


GB

 


key words:

 


summary: