VARIA
ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 10; Numer/Number 3 (39)/2015: 156-158
E-ISSN 2392-1854 ID ART. 2015/3/156
ISSN 1895-6920
 


Pełna wersja artykułu

Ewa Doros1,A,B,C,D,E,F
1 certyfikowany coach EPC i trener biznesu 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received: 29.05.2015. Accepted: 29.06.2015.  Published: 04.08.2015

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Profesjonalna recepcja stomatologiczna. Część I


słowa kluczowe:

recepcja, recepcjonistka, strój, wizerunek, wygląd, zachowanie


streszczenie:

W dzisiejszych czasach gabinety stomatologiczne inwestują w odpowiedni dobór pracowników recepcji. Osoba pracująca na stanowisku recepcjonistki stomatologicznej jest odpowiedzialna nie tylko za umawianie pacjentów na wizyty, ale także za budowanie wizerunku praktyki i relacji z pacjentami. Artykuł przedstawia cechy dobrej recepcjonistki, a także omawia takie zagadnienia jak profesjonalny wygląd oraz zachowanie.


GB

Professional dental reception desk. Part I 


key words:

reception desk, receptionist, outfit, look, image, behavior


summary:

Nowadays, dental offices invest in proper choice of reception workers. The person working at dental reception desk is responsible not only for scheduling but also building the image of the practice and establishing the rapport with patients. This paper presents features of the good dental receptionist and shows problems of professional look and behavior.