STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH
ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 10; Numer/Number 3 (39)/2015:175-176
E-ISSN 2392-1854 ID ART. 2015/3/175
ISSN 1895-6920
 


Pełna wersja artykułu

Danuta Kaczmarska1,A

1prezydent SPHS 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received: 01.07.2015 Published: 04.08.2015

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Przedsięwzięcia SPHS zrealizowane w latach 2014-15 i planowane do końca roku 2016. Zbudowanie systemu opieki stomatologicznej głównym zadaniem Ministra Zdrowia.Nowa organizacja CEDE 2015- to niestety koniec Zjazdów Zespołów Stomatologicznych


słowa kluczowe:

  


streszczenie:
 

GB

 


key words:

 


summary: