VARIA
ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 10; Numer/Number 2 (38)/2015: 101-104
E-ISSN 2392-1854 ID ART. 2015/2/101
ISSN 1895-692
Dubińska M.


Pełna wersja artykułu

Magdalena Dubińska1,A,B,E,F

1Ecolab Sp. z o.o., Kraków

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received: 30.03.2015. Accepted: 02.04.2015. Published: 08.05.2015

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Higiena powierzchni w gabinecie stomatologicznym 


słowa kluczowe:

dezynfekcja, higiena powierzchni, ryzyko zakażenia  


streszczenie:

Środowisko gabinetu stomatologicznego, z założenia, jest obszarem zagrożenia mikrobiologicznego, a w konsekwencji, obszarem ryzyka zakażenia personelu i pacjentów. Przebywający w gabinecie pacjenci są głównym źródłem bakterii, wirusów i grzybów. Powstający w czasie wykonywanych procedur aerozol oraz kontakt pacjenta z elementami wyposażenia czyni z powierzchni potencjalne zagrożenie. Właściwa higiena ogranicza liczbę zakażeń w gabinecie stomatologicznym.


GB

Surface hygiene in dentist 


key words:

disinfection, surface hygiene, the risk of infection 


summary:

Dental practice environment is assumed to be an area of microbiological hazards, and consequently the risk of infection area for staff and patients. During his visit to dental, patients are the main source of bacteria, viruses and fungi. Aerosol generated during performed procedures and the patient contact with component of making the surface potential threat. Good hygiene reduces the number of infections in the dental.