PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 10; Numer/Number 2 (38)/2015: 92-94
E-ISSN 2392-1854 ID ART. 2015/2/92
ISSN 1895-692
Pietrus A. 


Pełna wersja artykułu


Aleksandra Pietrus1,D,E,F

1Klinika Dentystyczna Kryspin – Dent, Gdańsk

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received: 16.03.2015. Accepted: 30.03.2015. Published: 08.05.2015

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Higienizacja pacjenta implantologicznego i periodontologicznego


słowa kluczowe:

choroba przyzębia, higiena, implant, piaskowanie, skaling 


streszczenie:

Zabiegi higienizacyjne powinny poprzedzać każde leczenie pacjenta. Polegają one na profesjonalnym i starannym usunięciu złogów nazębnych: kamienia i osadu, w połączeniu z doborem odpowiednich instrumentów i instruktażem higieny jamy ustnej. Higienizacja jest szczególnie ważna w leczeniu i profilaktyce leczenia pacjentów implantologicznych oraz pacjentów periodontologicznych cierpiących na chorobę przyzębia.


GB

Hygienisation implant and periodontal patient 


key words:

 periodontal disease, hygiene, implants, sandblasting, scaling


summary:

Hygienisation should precede each patient treatment. They rely on a professional and thorough removal of dental plaque: the stone and sediment in connection with the selection of appropriate instruments and oral hygiene instruction. Hygienisation is particularly important in the treatment and prevention treatment of implant patients and patients suffering from periodontal disease.