STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH
ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 10; Numer/Number 2 (38)/2015: 112-113
E-ISSN 2392-1854 ID ART. 2015/2/112
ISSN 1895-692
Kaczmarska D.


Pełna wersja artykułu

Danuta Kaczmarska

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Published: 08.05.2015

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej

Współpraca międzynarodowa SPHS


słowa kluczowe:

  


streszczenie:

W dniach 18-19 kwietnia 2015 roku, odbył się w Toruniu Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia Jamy Ustnej. W Olimpiadzie wzięło udział 200 słuchaczy II roku szkół policealnych kierunku higiena stomatologiczna. Do finału, po dwóch wcześniejszych etapach on-line, zakwalifikowało się 21 osób, z czego 19 wzięło w nim udział. Organizatorami Olimpiady byli: Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych, Instytut Blend-a-med Oral B oraz Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronem medialnym Olimpiady było czasopismo „Asystentka i Higienistka Stomatologiczna”.

Podczas tegorocznego Krakdentu, gościem sesji szkoleniowej dla higienistek był Stefano Checchi z Mediolanu, sekretarz EDHF. W trakcie swojego wykładu przedstawił on aktualną sytuację zawodu, głównie w krajach już obecnych w EDHF. W wystąpieniu opisał korzyści, jakie będzie miała nasza organizacja z włączenia się w działania Federacji oraz, co uzyska Federacja z racji zwiększenia ilości członków. Zapewnił nas, że wpłynie to na poprawę warunków pracy oraz podniesie prestiż zawodu.


GB

 


key words:

 


summary: