PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL

Tom/Volume 10; Numer/Number 1 (37)/2015: 42-45
E-ISSN 2392-1854 ID ART. 2015/1/42
ISSN 1895-692
Dubińska M.


Pełna wersja artykułu

 

Magdalena Dubińska1,A,B,E,F

1Ecolab Sp. z o.o., Kraków

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F – Literature Search, G - Funds Collection

Received:  10.01.2015      Accepted: 20.01.2015     Published: 18.02.2015

Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Higiena rąk – kiedy, jak i dlaczego? Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia w gabinecie stomatologicznym


słowa kluczowe:

dezynfekcja, higiena rąk, Światowa Organizacja Zdrowia  


streszczenie:

Higiena rąk jest obowiązkową procedurą, której należy przestrzegać we wszystkich placówkach opieki medycznej. Obowiązek ten nałożony jest na każdego pracownika placówki, który ma kontakt z pacjentem lub z otoczeniem, w którym pacjent przebywa. Higiena rąk, czyli mycie i dezynfekcja przy użyciu odpowiednich środków i zastosowaniu prawidłowej techniki, zapewniają bezpieczeństwo pacjenta i personelu.


GB

Hand Hygiene – when, how and why? Guidelines of World Health Organization in dentist 


key words:

disinfection, hand hygiene, World Health Organization 


summary:

Hand hygiene is mandatory procedure to be followed in all health care institution. This obligation is imposed on any member of staff who is in contact with the patient or to the environment in which the patient resides. Hand hygiene, what means washing and disinfection by appropriate specimen and using proper technique, ensure patient and staff safety.