W numerze

 
PRACE ORYGINALNE  

Udział wykwalifikowanej higienistki ortodontycznej w przygotowaniu dokumentacji ortodontycznej do zaplanowania terapii przez lekarza specjalistę

The role of a qualified orthodontic hygienist in preparing orthodontic documentation for the purpose of planning therapy by a specialist doctor

Cudziło Dorota, Matthews-Brzozowska Teresa, Stoczkiewicz Dobrosława, Mencel Iga 

114-120

Analiza zachowań prozdrowotnych w zakresie higieny jamy ustnej noworodków i niemowląt. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród kobiet ciężarnych i położnic - pacjentek oddziałów ginekologiczno-położniczych na terenie miasta Lublina

A valuation of healthy conscious of hygienic habits of newborns and infants. Questionnaire research of pregnant and after delivery women- patients of gynecologically -obstetric departments in Lublin

Monika Maślanko, Justyna Pietrak, Kamila Fux- Zalewska, Marlena Krawczyk, Karolina Wilczyńska

121-127
PRACE POGLĄDOWE
 

Faza następowa w procesie leczenia stomatologicznego

Recall in the process of the dental treatment

Magdalena Pawelczyk-Madalińska

128-131

Protokół FMD (full-mouth disinfection) przed zabiegami chirurgicznymi – rola płynów antyseptycznych

Full-Mouth Disinfection (FMD) protocol before surgical procedures - the role of antiseptic rinses

Lidia Jamróz-Wilkońska, Gabriela Wyszogrodzka, Aleksandra Zielińska, Wojciech Wilkoński 

132-136

Etapy rozwoju chorób dziąseł i chorób przyzębia - różnice mikrobiologiczne i kliniczne

Development stages of gums and periodontal disease – microbiological and clinical evaluation

Kinga Grzech-Leśniak

137-141

Techniki diagnozowania żywotności miazgi

Techniques to diagnose dental pulp vitality

Błażej Derda

142-144

Zapobieganie i leczenie próchnicy w codziennej praktyce stomatologicznej

Ilze Maldupa

145-146

Rozwój produktów do higieny jamy ustnej. Obrazowanie i innowacje

Developing oral care products Imaging and innovation

Paul Sahel

147-150

Protetyka na pojedynczym implancie. Korona cementowana

Prosthesis on single implant. Single cement-retained crown

Katarzyna Kryspin

151-153

Pozycjonery do techniki kąta prostego

Holding devices to the right angle technique

Piotr Malisz, Halina Mizgalska-Traczyk

154-156

Rola personelu stomatologicznego w promocji zdrowia

The role of dental staff in health promotion 

Katarzyna Mehr, Ivo Domagała, Tomasz Stanilewicz

157-161
VARIA
 

Ryzyko zakażenia związane z wizytą serwisu oraz ze spożywaniem posiłków w gabinecie dentystycznym

The risk of infection associated with a visit a service and eating the meals in a dental office

Marta Moch
162-164

Aromamarketing w gabinetach stomatologicznych

Scent marketing in the dental office
Marcin Kasprzak
165-167
SPRAWOZDANIA 
 

Patrząc w przyszłość higieny stomatologicznej

Jolanta Bylica, Paulina Radoma, Beata Golan 

168
STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH
 
Likwidacja kolejnych zawodów medycznych w planach MEN *Współpraca międzynarodowa SPHS * Ogłoszenie o zasadach organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy z Higieny Stomatologicznej i Promocji Zdrowia * Co polecamy na CEDE 2014?
Danuta Kaczmarska
169-170