Mateusz ZybkoA,B,C,D,E,F,G

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 28.11.2013. Accepted: 10.01.2014. Published: 29.01.2014
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
Praca poglądowa
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 8-10
ISSN 1895-6920 

 

 PL

Rola higienistki w leczeniu ortodontycznym 


słowa kluczowe:

higiena jamy ustnej, higienistka, leczenie ortodontyczne, ortodoncja


streszczenie:

Leczenie ortodontyczne jest zawsze związane z procesami higienizacji jamy ustnej. Wyrobienie prawidłowych nawyków higienicznych u pacjenta leczonego aparatem stałym leży w kompetencjach gabinetu dentystycznego i jego zespołu, a przynajmniej tak powinno być. Warunki do utrzymania prawidłowej higieny są gorsze u pacjentów z wadami zgryzu, dlatego większe pole do działania w tym obszarze mają higienistki stomatologiczne.


GB

Thee role of the dental hygienist in orthodontic treatment


key words:

oral hygiene, hygienist, orthodontic treatment, orthodontics


summary:

Orthodontic treatment is always associated with the processes hygenisation mouth. Manufacturing of good hygiene in a patient treated with fixed appliances is the responsibility of the dentist's office and his team, but rather it should be. Conditions for maintaining proper hygiene are worse in patients malocclusions. Therefore, greater room for maneuver here, my dental hygienist.