PL


Członkowie Zarządu Głównego SPHS       

 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:
Członkowie zarządu Głównego SPHS
Danuta Kaczmarska - prezydent Zarządu Głównego, absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Szczecinie. Praca w zawodzie od 1975 roku, w specjalistycznych zakładach i klinikach PAM w zakresie różnych specjalności stomatologicznych, głównie w periodontologii. Nauczyciel zawodu kierunków Higiena stomatologiczna i Asystentka stomatologiczna przez wiele lat. Praca społeczna dla umacniania pozycji zawodu higienistki w Polsce od 1995 roku. Absolwentka w 2006 roku Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Zdrowie Publiczne z - tytułem licencjata o specjalności promocja zdrowia. Kontynuacja i ukończenie studiów magisterskich w 2008 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, na kierunku - Finanse i Rachunkowość, o specjalności rachunkowość w zarządzaniu zdrowiem publicznym, studia III stopnia, Studia Doktoranckie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym na wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, ukończone. Nauczanie na kierunku Higiena Stomatologiczna w PUM. Działalność w zakresie organizacji szkoleń podyplomowych od 1994 roku. Współautorka Podstaw Programowych i Programów nauczania dla kierunku Higiena stomatologiczna. Publikacje z zakresu stomatologii. Hobby to praca społeczna.
Aleksandra Zabłocka - wiceprezydent Zarządu Głównego, licencjonowana higienistka stomatologiczna absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne. Pracuje od 5 lat w gabinetach stomatologicznych ogólnostomatologicznych i specjalistycznych. W ramach SPHS zajmuje się integracją środowiska, organizacją szkoleń podyplomowych i etyką zawodową higienistki stomatologicznej w praktyce.Marzena Foks - sekretarz generalny Zarządu Głównego, absolwentka MSZ w Zabrzu i kierunku Promocja Zdrowia, pracuje od 15 lat w gabinetach ogólnostomatologicznych, zajmując się profilaktyką i organizacją działalności stomatologicznej. Od 3 lat prowadzi gabinet profilaktyki i promocji zdrowia. Uczestniczka wielu szkoleń podyplomowych z zakresu profilaktyki, ergonomii i organizacji pracy w gabinetach stomatologicznych. Posiada doświadczenie w pracy poza granicami kraju. W ramach SPHS odpowiada za kontakty z innymi organizacjami. Miłośniczka jazdy na rolkach i dobrej literatury.Józefa Anna Garbaczewska – skarbnik Zarządu Głównego, absolwentka Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Szczecinie, dyplomowana higienistka stomatologiczna od 1979 roku. Praca w zawodzie od 20 lat, w tym 6 lat w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej PUM w Szczecinie , w Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej, specjalizuje się w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych i diagnostycznych, a także stosowaniu metod fizykalnych do diagnostyki i usprawniania pacjentów. W działalności społecznej SPHS odpowiedzialna za finanse. Miłośniczka fitoterapii i dobrej literatury.Teresa Łapsa - członek Zarządu Głównego z Nowego Targu, absolwentka MSZ w Krakowie z roku w zawodzie higienistki stomatologicznej od 20 lat. Pracowała w Polsce i 7 lat w USA oraz w Anglii. Po powrocie do kraju praca w zakresie praktyki prywatnej i organizacji profilaktyki grupowej w szkołach. Szczególne zainteresowanie stomatologią estetyczną i kosmetyczną. Uczestniczka wielu szkoleń podyplomowych i kursów, między innymi kurs profilaktyki w zakresie chorób przyzębia. Posiada uprawnienia kierownika i wychowawcy na koloniach. Hobby: taniec i podróże. W pracach SPHS odpowiedzialna za kontakty z zagranicą.Alicja Fórman- członek Zarządu Głównego. Pochodzi z Poznania, tam też w 2006 roku uzyskała dyplom Higienistki stomatologicznej w Wielkopolskim Centrum Medycznym im. PCK. Od 2008 r. pracuje w zawodzie higienistki stomatologicznej. Podczas pracy w gabinecie stomatologicznym najchętniej współpracuje z pacjentem indywidualnym, szczególnie w zakresie edukacji i higienizacji pacjentów wymagających szczególnej opieki w trakcie leczenia ortodontycznego oraz periodontologicznego. Jest najmłodszym członkiem Zarządu Głównego SPHS, pracuje w sekcji organizacyjnej. Poza pracą jej pasją jest jazda na rowerze i gotowanie oraz podróżowanie.Elżbieta Fig - członek Zarządu Głównego. W 2005 r. rozpoczęła swoją aktywność zawodową w Klinice Neodentica w Gdańsku, kontynuując ją nieprzerwanie do dziś. Tytuł licencjata Higieny Stomatologicznej uzyskała w 2007 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Kontynuowała studia na GUM, na kierunku Zdrowie Publiczne. Tytuł magistra Zdrowia Publicznego uzyskała w 2012 roku. Wiedzę regularnie pogłębia na licznych szkoleniach. Swoje plany na przyszłość wiąże z pracą w zawodzie oraz z nauczaniem zawodu higienistki stomatologicznej, w tym celu pogłębia wykształcenie w zakresie umiejętności menadżerskich oraz związanych z organizacją i nadzorem szkoleń. W wolnych chwilach kibicuje na meczach siatkówki.

GB

 


key words:

 


summary: