asystentka

Anna Spyrka

redaktor naczelna 

 

 PL

List od redakcji


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Drodzy Czytelnicy,

Witam Państwa po raz kolejny na łamach kwartalnika „Asystentka i Higienistka Stomatologiczna”. Tym razem w nieco innej odsłonie. Dostosowując się do wymagań stawianych czasopismom naukowym zmieniliśmy wersję pierwotną czasopisma na elektroniczną, a także zmodyfikowaliśmy układ artykułów. Zaostrzona także została procedura przyjmowania artykułów do publikacji, co mam nadzieję wpłynie na jakość merytoryczną czasopisma. Odnowiona strona internetowa oraz sklep internetowy stwarzają okazję do zapoznania się z archiwalnymi już, chociaż często aktualnymi, numerami oraz artykułami.
W tym numerze sporo miejsca poświęcamy ortodoncji, roli asystentki i roli higienistki w nowoczesnej praktyce dentystycznej oraz udziałowi higienistki w zabiegach profilaktycznych w leczeniu ortodontycznym. Na podstawie piśmiennictwa ostatnich 10 lat przedstawiono także zagadnienia związane z wykorzystaniem aparatów stałych w ortodoncji, wskazując przy okazji na zasadność stworzenia specjalizacji – higienistki ortodontycznej. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych wyników Wiktor Synoracki uzasadnia celowość zatrudniania higienistek stomatologicznych w praktykach ortodontycznych, gdyż dwóch na trzech pacjentów przed rozpoczęciem terapii wymaga zabiegów profesjonalnego oczyszczania zębów oraz instruktażu higieny jamy ustnej,
Całkowite zwichnięcie zęba to sytuacja, kiedy potrzeba natychmiastowej interwencji i to zanim pacjent trafi do gabinetu stomatologicznego. Zapewne znają Państwo procedury postępowania w takim przypadku, jak jednak profesjonalnie udzielić instruktażu pacjentowi, zanim trafi do gabinetu? Algorytm postępowania w leczeniu całkowicie zwichniętych zębów stałych zależy od czasu przebywania zęba poza zębodołem, stopnia rozwoju korzenia zwichniętego zęba oraz od możliwości uzyskania natychmiastowej i właściwej pomocy w gabinecie stomatologicznym. Z kolei po replantacji i unieruchomieniu zęba asystentka lub higienistka winny udzielić pacjentowi istotnych porad odnośnie diety i higieny. By zgłębić to zagadnienie polecam artykuł Zwichnięcie całkowite zęba stałego - pierwsza pomoc, nie zawsze w gabinecie stomatologicznym.
Czasami słyszę opinię Czytelników, znowu „piszecie o dezynfekcji” … Drodzy Państwo, ilekroć odwiedzam gabinety stomatologiczne czy innych specjalności medycznych, zawsze, ale to zawsze, nie będąc specjalistą w tej dziedzinie, mam uwagi co do zachowania podstawowych procedur. Prosty przykład – rękawiczki jednorazowe – z jamy ustnej trafiają na ….np. klawiaturę komputera. Za chwilę ta sama klawiatura jest obsługiwana bez rękawiczek. Na biurku pani stomatolog nieopodal unitu stoi piękna filiżanka kawy, obok pani „wierci”…Przykładów są tysiące. Asystentko, czy jesteś pewna, że gwarantujesz pełne bezpieczeństwo sobie i pacjentowi w gabinecie? To pytanie stawia Rafał Rogalewicz i postuluje: ważne jest, aby personel zajmujący się profilaktyką zakażeń w gabinecie miał dostęp do: najnowszych doniesień w dziedzinie zapobiegania zakażeniom, skutecznych technik i środków gwarantujących uzyskanie najlepszych efektów w ochronie przed chorobami zakaźnymi. We wspomnianym artykule przytoczone zostały najważniejsze informacje, które mogą stanowić drogowskaz do uzyskania wzorowego systemu zapobiegania zakażeniom w stomatologii.

Z najlepszymi życzeniami

Anna Spyrka
redaktor naczelna


GB

 


key words:

 


summary: