Danuta Kaczmarska, prezydent Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych

 

 

 PL

 Jubileuszowe podsumowania


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Mamy kolejną rocznicę powołania zawodu dyplomowanej higienistki stomatologicznej w Polsce tym razem, okrągłe 40 lecie. Pierwsze absolwentki ukończyły szkoły w 1974 r., i w tym czasie dyplomy zdobyło około 7000 tysięcy adeptek naszego zawodu. Przez pierwsze 9 lat do 1983 roku kształcono w systemie jednorocznym, a dopiero po 1983 roku powstały programy 2 letnie. Młodsze koleżanki już nie pamiętają, że osobą która najbardziej przyczyniła się do powołania zawodu jest Profesor Zbigniew Jańczuk, jest autorem pierwszego programu nauczania i podręcznika, który modernizowany kilka razy nadal jest podstawą kształcenia w zawodzie. Od początku istnienia zawodu kształcono higienistki w szkołach dziennych, a przez ostatnie kilka lat wspomagają rynek pracy również coraz liczniej, szkoły niepubliczne. I tak rozpoczynano kształcenie od 2 szkół, a dzisiaj mamy ich 73 w całej Polsce. Niestety poziom kształcenia nie jest zadowalający we wszystkich (oceny słuchaczy, lekarzy stomatologów), dlatego jako Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych zamierzamy prowadzić ranking szkół i rekomendować szkoły o wyższym poziomie kształcenia. Planujemy również motywować słuchaczy do większego wysiłku w zdobywaniu wiedzy i będziemy od bieżącego roku kontynuować Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Stomatologicznych. Pozwoli to jej laureatom ominąć egzamin końcowy pisemny, albo i kontynuować naukę na studiach medycznych.


GB

 


key words:

 


summary: