W numerze

 

OD REDKACJI

 

List do Czytelników

Anna Spyrka

 3

PRACE ORYGINALNE

 

Udział higienistki stomatologicznej w zabiegach profilaktycznych w leczeniu ortodontycznym

Dental hygienist participation in prophylactic procedures during orthodontic treatment

Wiktor Synoracki

4-7

PRACE POGLĄDOWE

 

Rola higienistki w leczeniu ortodontycznym

Thee role of the dental hygienist in orthodontic treatment

Mateusz Zybko

8-10

Aparaty stałe w terapii ortodontycznej

Fixed appliances in orthodontic treatment

Matthews-Brzozowska T., Jaroszyk S., Cudziło D., Matthews-Kozanecka M. 

11-13

Rola asystenki stomatologicznej w nowoczesnej praktyce dentystycznej. Część IV. Rola asystentki stomatologicznej w prowadzeniu dokumentacji ortodontycznej

The role of dental assistant in modern dental surgery. Part IV. Procedures in contemporary dental and orthodontic diagnostics

Marcin de Mezer, Joanna Rajewska de Mezer, Przemysław Kopczyński

14-16

Zwichnięcie całkowite zęba stałego - pierwsza pomoc, nie zawsze w gabinecie stomatologicznym

Avulsion of permanent incisor tooth- first aid not always in the dental office

Magdalena Gońda-Domin, Anna Jarząbek, Rafał Rojek, Ilona Wieczkowska, Edyta Arłukowicz

17-19

Znaczenie wybarwiania i obrazowania płytki nazębnej w utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej

Role of plaque bacteria disclosing and visualization in oral hygiene maintenance

Beata Golan, Ewa Iwanicka- Grzegorek

20-24

Abrazyjność past do zębów

Abrasivity of toothpastes

Kula Zofia

25-27

Kompendium wiedzy dobrej higienistki. Część I - ślina

A compendium of good hygienist . Part I - saliva

Aleksandra Pietrus

28-30

Czy jesteśmy w stanie uwierzyć, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest prosta?

Is it possible to believe that cardiopulmonary resuscitation is easy?

Anna Zawiślak

31-35

Asystentko! Czy jesteś pewna, że gwarantujesz pełne bezpieczeństwo sobie i pacjentowi w gabinecie?

Dental assistant! Are you sure you guarantee a full safety of yourself and the patient in the dental office?

Rafał Rogalewicz 

36-43

Dezynfekcja wycisków stomatologicznych, prac protetycznych i aparatów ortodontycznych

Disinfection of dental impressions, prosthetic works and orthodontic appliances

Marta Moch 

44-46

SPRAWOZDANIA

 

Kontynuacja edukacji ze Stowarzyszeniem Polskich Higienistek Stomatologicznych oraz Instytutem Blend-a-med Oral-B – ogólnopolskie szkolenia dla higienistek stomatologicznych

Jolanta Bylica, Beata Golan

 
46

Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych rozpoczyna współpracę z Instytutem Blend-a-med Oral-B

Jolanta Bylica, Beata Golan 

48-49

STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH

 

Członkowie Zarządu Głównego SPHS

 50

Jubileuszowe posumowania

Danuta Kaczmarska

51