Medyczne

 

 

 PL

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie jest szkołą kształcącą wiele kierunków medycznych w tym zawody branży stomatologicznej - asystentka i higienistka stomatologiczna. Pozostałe zawody to technik farmacji, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej. Absolwenci Naszej Szkoły przystępują do egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną otrzymując dyplom zawodowy oraz europass uprawniający do pracy w krajach UE. Stawiając na nowoczesność i profesjonalizm zawodowy kształcimy na najwyższym poziomie wykorzystując nowoczesne formy przekazu, techniki audiowizualne oraz zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń doskonaląc umiejętności personelu medycznego. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną prowadzącą zajęcia w odpowiednio wyposażonych salach wykładowych i pracowniach przedmiotowych.


GB

 


key words:

 


summary: