W numerze

 

PRACE ORYGINALNE

 

Wpływ niektórych nawyków żywieniowych i diety na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów leczonych z zastosowaniem elementów metalowych

The impact of some eating habits and diet on oral health of patients treated with metal 

Danuta Kaczmarska, Krystyna Lisiecka-Opalko

179-185

Diagnostyka próchnicy zębów na powierzchniach stycznych u pacjentów leczonych ortodontycznie aparatami stałymi

Diagnosis of dental caries on the contact surfaces at orthodontic patients treatment with fixed braces

Paulina Strzelecka, Piotr Skomro, Elżbieta Kubala, Artur Perz, Danuta Lietz-Kijak

186-193

PRACE POGLĄDOWE

 

Jak zaopiekować się pacjentem z implantami?

How to take care of patients with implants?

Kinga Grzech-Leśniak, Danuta Rozmarynowska

194-199

Indywidualny instruktaż higieny domowej podstawą profilaktyki i obowiązkiem higienistki

Individual hygiene instruction home the basis of prevention and the duty of hygienists

Katarzyna Ostrowska, Monika Adamczyk

200-206

Dekontaminacja chemiczna: przegląd dostępnych preparatów, techniki płukania i zasady czynnej asysty

Chemical decontamination: actual products overview, rinsing methods and active assistance rules

Pamela Werewska, Tomasz Olek, Aleksandra Duniewska-Olek

207-210

Profilaktyka periodontologiczna i leczenie periodontologiczne

Prevention of periodontal and periodontal treatment

Karolina Mazurkiewicz

211-214

Choroby błony śluzowej jamy ustnej - część 1

Diseases of oral mucosa - part 1

Małgorzata Wyszyńska

215-217

Nadwrażliwość zębów

Hypersensitive teeth

Aleksandra Pietrus

218-220

Szynoterapia w leczeniu dysfunkcji układu stomatognatycznego - na podstawie piśmiennictwa

Occlusal splints used in the treatment of temporomandibular disorders- a literature review

Dominika Janas

221-224

PRACA KAZUISTYCZNA

 

Stres w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej. Jak sobie z nim radzić?

Stress in dental assistant and hygienist job. How to cope with it?

Ewa Doros

225-229

VARIA

 

Profesjonalna recepcja stomatologiczna. Część II

Professional dental reception desk. Part II

Ewa Doros

230-232

Pacjent pod ochroną

Patient under protection

Marta Moch

233-235

STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH

 

Jesteśmy stowarzyszeni z EDHF! Prace nad projektem ustawy o zawodzie. KODEKS ETYKI zawodowej HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ

Danuta Kaczmarska

236-237