W numerze

 

PRACE POGLĄDOWE

 

Próchnica wczesna: praktyczne wskazówki dla zespołu stomatologicznego

Early Childhood Caries: Practical Tips for the Dental Team

Robert J Schroth

119-130

Patologie błon śluzowych jamy ustnej w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych

Pathologies of the mucous membranes in the diagnosis of systemic diseases

Pietrus Aleksandra

131-133

Laserowa diagnostyka próchnicy jako wspomagające narzędzie w profilaktyce i leczeniu zmian próchnicowych

Laser assisted caries detection as a supporting tool in the prevention and treatment of dental caries lesions

Kinga Grzech-Leśniak, Swietłana Kozaczuk

134-137

Skaling - wskazania, przeciwskazania i postępowanie kliniczne

Scaling – indications, contraindications and clinical investigation

Tomasz Olek, Aleksandra Duniewska-Olek

138-141

Instrumentarium używane podczas usuwania zębów zatrzymanych

The instruments used in extractions of impacted tooth

Katarzyna Strzelczyk, Dominik Kiełbowicz, Anna Rahnama

142-145

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z wadą rozszczepową. Przegląd piśmiennictwa

Oral health in cleft patients. Review of literature

Joanna Krajewska, Dorota Cudziło

146-155

VARIA

 

Profesjonalna recepcja stomatologiczna. Część I

Professional dental reception desk. Part I

Ewa Doros

156-158

Gruźlica w gabinecie stomatologicznym – jak zmniejszyć zagrożenie

Tuberculosis in dentist – how to reduce the risk

Magdalena Dubińska

159-162

Sprzęt elektroniczny w gabinecie stomatologicznym

Electronic equipment in the dental office

Marta Moch

163-165

Zapobieganie obciążeniom kręgosłupa w pracy i w domu wśród personelu stomatologicznego – program ćwiczeń

Prevention of spinal load at work and at home among dental personnel - an exercise program

Anna Jarosz

166-172

SPRAWOZDANIA

 

Jak stan zębów przyszłej mamy wpływa na rozwój ciąży?

173

III Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Higieny Stomatologicznej zapisała się na kartach historii

174

STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH

 

Przedsięwzięcia SPHS zrealizowane w latach 2014-15 i planowane do końca roku 2016. Zbudowanie systemu opieki stomatologicznej głównym zadaniem Ministra Zdrowia. Nowa organizacja CEDE 2015- to niestety koniec Zjazdów Zespołów Stomatologicznych

Danuta Kaczmarska

175-176