W numerze

 

PRACE POGLĄDOWE

 

Opieka nad kobietą w ciąży w gabinecie higieny

Pregnant women care in dental hygienist office

Kinga Grzech-Leśniak

4-7

Zastosowanie cefalometrii w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym na podstawie przeglądu piśmiennictwa

Cephalometrics in orthodontic and surgical treatment based on the literature review

Cudziło Dorota, Krajewska Joanna, Matthews-Kozanecka Maja, Kopczyński Przemysław

8-17

Synteza hydroksyapatytu dla zastosowań stomatologicznych

Synthesis of hydroxyapatite for dental applications

Zofia Kula, Anna Laska, Hieronim Szymanowski

18-20

Wykorzystanie kwasu hialuronowego w stomatologii - rekonstrukcja rysów twarzy u pacjentów bezzębnych lub z częściowymi brakami zębowymi

The use of hyaluronic acid in dentistry - facial reconstruction of edentulous patients with partial or missing teeth

Pietrus Aleksandra

 21-22

Instrumentarium używane w zabiegach augmentacyjnych

The instruments used in bone augmentation procedures

Dominik Kiełbowicz, Michał Łobacz, Łukasz Czupkałło,Joanna Gałuszka

 23-27

Asystowanie w endodoncji - praca w koferdamie

Assisting in endodontics – working with cofferdam

Agnieszka Gawdzik

28-30

Instrumentarium endodontyczne

Endodontic instruments

Pamela Szczęsna, Tomasz Olek, Aleksandra Duniewska-Olek

31-36

Wady kręgosłupa a ergonomia w gabinecie stomatologicznym – problemy higienistek i asystentek stomatologicznych

Defects of the spine and the ergonomics of the dentist - problems hygienists and dental assistants

Anna Jarosz

37-41

Higiena rąk – kiedy, jak i dlaczego? Wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia w gabinecie stomatologicznym

Hand Hygiene – when, how and why? Guidelines of World Health Organization in dentist

Magdalena Dubińska

42-45

Jak czytać informacje zamieszczone na produktach do dezynfekcji oraz w kartach charakterystyki produktów

How to read the information on the products for disinfection and safety data sheets of products

Marta Moch

46-49

PRACA KAZUISTYCZNA

 

W poszukiwaniu motywacji

Looking for motivation

Ewa Doros

50-52

VARIA

 

Higienistka na krańcu świata – Francja

Małgorzata Szymańska

53-54

STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH

 

Czy rynek usług stomatologicznych się zmieni? Decyzja o likwidacji zawodu asystentka stomatologiczna potwierdzona

Danuta Kaczmarska

55

Dobre kształcenie szansą na dobrą pracę

Ilona Rowińska-Bojanowska

 56