Sprawozdanie
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 47

ISSN 1895-6920

Jolanta Bylica1, Beata Golan2

1koordynator Programów Instytutu Blend-a-med Oral-B
2dyrektor ds. Naukowych Instytutu Blend-a-med Oral-B

Received: 19.12.2013. Accepted: 20.12.2013. Published: 29.01.2014

 

 PL

 Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych rozpoczyna współpracę z Instytutem Blend-a-med Oral-B


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W dniu 5 grudnia 2013 roku, w Szczecinie, została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Polskich Higienistek Stomatologicznych oraz Instytutem Blend-a-med Oral-B. W ramach współpracy, obie strony koncentrować się będą na programach promocji higieny jamy ustnej wśród szeroko rozumianego społeczeństwa polskiego. W tym celu podejmowane będą liczne działania, o których organizatorzy będą na bieżąco informować. Ważnym obszarem współpracy będzie promocja zawodu licencjonowanej i dyplomowanej higienistki stomatologicznej, zarówno wśród zespołów stomatologicznych, jaki i samych pacjentów. Odbywać się to będzie między innymi poprzez prowadzony przez Instytut Blend-a-med Oral-B program współpracy z gabinetami stomatologicznymi, który na chwilę obecną obejmuje ponad 90 gabinetów na terenie całej Polski. Duży nacisk stawiany będzie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych higienistki stomatologicznej, między innymi poprzez organizację systemu szkoleń oraz spotkań warsztatowych. Już niebawem uruchomiona zostanie platforma komunikacyjna, dostępna dla całego środowiska higienistek stomatologicznych, pod adresem www.sphs.pl
Umieszczane na niej będą kluczowe informacje dotyczące zawodu, stanu prawnego, organizowanych wydarzeniach oraz wielu innych kwestiach, przydatnych w codziennej pracy higienistki stomatologicznej.

„Od lat borykamy się z różnymi problemami związanymi z edukacją, integracją środowiska oraz uregulowaniami prawnymi. Po 40 latach istnienia w Polsce zawodu higienistki stomatologicznej, w świadomości większości osób, higienistka rzadko wiąże się z osobą samodzielnie wykonującą zabiegi higieniczne w jamie ustnej pacjenta. Naszym celem jest to zmienić. Instytut Blend-a-med Oral-B ma wiedzę i możliwości, aby nam w tym pomóc.. W tym aspekcie nasze cele są bardzo zbieżne.” powiedziała mgr Danuta Kaczmarska, prezydent Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych.

„Instytut Blend-a-med Oral-B, jako partner wspierający Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych, dołoży starań, aby pomóc w konsolidacji środowiska, jak również rozpropagować zawód higienistki stomatologicznej wśród lekarzy stomatologów. Naszymi programami edukacyjnymi docieramy zarówno do uczennic, jak i higienistek stomatologicznych od lat aktywnych zawodowo. Wierzymy, że proponowane przez nas programy edukacyjne pozytywnie wpływają na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozpoznawalność zawodu.” podkreśliła podczas podpisania umowy, dyrektor ds. Naukowych Instytutu Blend-a-med Oral-B, lek. dent. Beata Golan.

Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych oraz Instytut Blend-a-med Oral-B będą na bieżąco informowali o podejmowanych i planowanych w ramach współpracy działaniach.


GB

 


key words:

 


summary: