Praca poglądowa
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 36-43

ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Aleksandra Pietrus1,A,B,E,F

1Aleksandra Pietrus, higienistka stomatologiczna, Klinika Dentystyczna Kryspi-Dent, Gdańsk

Praca napisana pod kierunkiem lek. dent. Katarzyny Kryspin, właścicielki Klinik Dentystycznych Kryspin - Dent.
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 08.01.2014. Accepted: 15.01.2014. Published: 29.01.2014
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Kompendium wiedzy dobrej higienistki. Część I - ślina 


słowa kluczowe:

skład śliny, ślina, ślinianki, testy ślinowe


streszczenie:

Artykuł ten opisuje gruczoły produkujące ślinę, funkcje śliny oraz jej skład. Ślina odgrywa podstawową rolę w pielęgnacji jamy ustnej, pełni ważną funkcję w przemianie materii, mowie i żuciu.


GB

A compendium of good hygienist . Part I - saliva 


key words:

saliva- composition, saliva, salivary glands salivary tests 


summary:

This article describes the glands that produce saliva, the functions of saliva and its composition. Saliva plays a fundamental role in oral care plays an important role in metabolism, speech and chewing.