Sprawozdanie
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 48-49

ISSN 1895-6920

Jolanta Bylica1, Beata Golan2

1koordynator Programów Instytutu Blend-a-med Oral-B
2dyrektor ds. Naukowych Instytutu Blend-a-med Oral-B

Received: 27.11.2013. Accepted: 20.12.2013. Published: 29.01.2014

 

 PL

Kontynuacja edukacji ze Stowarzyszeniem Polskich Higienistek Stomatologicznych oraz Instytutem Blend-a-med Oral-B – ogólnopolskie szkolenia dla higienistek stomatologicznych


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W 2013 roku Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych oraz Instytut Blend-a-med Oral-B zorganizowali I edycję szkoleń dla higienistek stomatologicznych, w ramach ogólnopolskiego programu szkoleniowego „Kontynuacja edukacji ze Stowarzyszeniem Polskich Higienistek Stomatologicznych oraz Instytutem Blend-a-med Oral-B“. Spotkania szkoleniowe odbyły się w Poznaniu (14 czerwca), Warszawie (30 czerwca), Sopocie (26 października) oraz w Katowicach (23 listopada). W sumie uczestniczyło w nich ponad 350 higienistek stomatologicznych.

Każde ze szkoleń obejmowało 6 bloków tematycznych:
• Przybliżenie celów i harmonogramu działań Stowarzyszenia Polskich Higienistek Stomatologicznych - prowadzony przez mgr Danutę Kaczmarską, Prezydenta Stowarzyszenia;
• Wykład oraz warsztaty praktyczne poświęcone komunikacji z pacjentem w gabinecie higieny, prowadzone przez Rafała Zakrzewskiego, koordynatora programu gabinetów partnerskich Instytutu Blend-a-med Oral B;
• Technologie zwiększające skuteczność mechanicznego usuwania biofilmu, prezentowane przez dr hab. n. med. Agnieszkę Mielczarek;
• Właściwości składników czynnych past do zębów w profilaktyce chorób jamy ustnej, przybliżane przez dr hab. n. med. Ewę Iwanicką-Grzegorek,;
• Postępowanie i zasady pracy z pacjentem kardiologicznym w gabinecie higieny dentystycznej;
• Wskazania, techniki i narzędzia ręcznego usuwania złogów nazębnych, przedstawiane przez dr n. med. Macieja Nowaka .

„Higienistka stomatologiczna może i powinna pełnić ważną rolę w zespole każdego gabinetu stomatologicznego, szczególnie w profilaktyce higieny jamy ustnej.“ mówi Rafał Zakrzewski, jeden z prowadzących szkolenia. „W trakcie szkolenia podkreślam rolę higienistki oraz wskazuję konkretne metody i techniki do praktycznego zastosowania“ kontynuuje. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek podkreślała, że „tak wiele jest do zrobienia w profilaktyce jamy ustnej, w Polsce. Higienistka stomatologiczna może w tym zadaniu i procesie odegrać kluczową rolę.“ Z kolei dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek przekonywała, że „organizowanie sporadycznych akcji i programów profilaktycznych to za mało. Potrzeba stałego programu i działań dotyczących higieny jamy ustnej, w każdym gabinecie stomatologicznym, w które zaangażowany będzie cały zespół stomatologiczny. Rola higienistki stomatologicznej w tym zadaniu jest ogromna.” Natomiast dr n. med. Maciej Nowak udowadniał, podkreślił znaczenie leczenia chorób przyzębia oraz utrzymania właściwej higieny jamy ustnej w kontekście zdrowia ogólnego, a zwłaszcza ich wpływu na przebieg choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego, niedokrwiennego udaru mózgu, cukrzycy oraz ciąży. Mówił o „ogromnej roli higienistki stomatologicznej w promocji zdrowia jamy ustnej, która to często potrafi nawiązać lepszą relację intrapersonalną z pacjentem niż lekarz dentysta, gdyż w powszechnej opinii nie jest kojarzona z bolesnymi zabiegami dentystycznymi.“

Organizatorzy każdorazowo przeprowadzali wśród uczestniczek spotkań szkoleniowych analizę ewaluacyjną. Pokazała ona, że ponad 95% higienistek oceniło szkolenia, jako doskonałe lub dobre. Ponad 95 % osób podkreśliło wysoką wartość merytoryczną zorganizowanych szkoleń. Natomiast ponad 98% potwierdziło, że zdobytą w trakcie szkoleń wiedzę merytoryczną i praktyczną zastosuje w swojej codziennej pracy.

Zachęceni wysoką frekwencją oraz bardzo pozytywnymi ocenami, Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych wraz z Instytutem Blend-a-med Oral-B planują kontynuację spotkań szkoleniowych, także w roku 2014. Informacje o miejscach i terminach dostępne będę na stronie www.szkolenia-instytut.pl. Poprzez stronę możliwa będzie także rejestracja zainteresowanych udziałem w szkoleniach osób.


GB

 


key words:

 


summary: