Praca poglądowa
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 9; Numer/Number 1 (33), 2014: 44-46

ISSN 1895-6920

Pełna wersja artykułu

Marta MochA,E,F

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 20.12.2013. Accepted: 10.01.2014. Published: 29.01.2014
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL


Dezynfekcja wycisków stomatologicznych,prac protetycznych i aparatów ortodontycznych 


słowa kluczowe:

klasyfikacja Spauldinga, metoda dezynfekcji wycisków, metoda dezynfekcji prac protetycznych i aparatów ortodontycznych 


streszczenie:

Dezynfekcja wycisków, prac protetycznych oraz aparatów ortodontycznych jest obowiązującym standardem w gabinetach stomatologicznych. Obowiązek ten dotyczy też pracowni protetycznych, z którymi bezpośrednio współpracują gabinety. Ww. procedura związana z usługami protetyczno-ortodontycznymi zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi, personelowi stomatologicznemu oraz technikom dentystycznym.


GB

Disinfection of dental impressions,prosthetic works and orthodontic appliances 


key words:

spaulding classification, method of disinfection of impressions, method of disinfection of prosthetic works and orthodontic appliances 


summary:

Disinfection of impressions, prosthetic works and orthodontic appliances is the current standard in the dental office twenty-first century. This obligation also includes the prosthetic labs, which directly works dental offices. Above mentioned procedure relate to prosthetic-orthodontic services ensures the safety of the patient, dental staff and dental technicians.