sytuacja-prawna

Danuta Kaczmarska, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Higienistek Stomatologicznych 

 

 PL

Sytuacja prawna zawodów higienistka i asystentka stomatologiczna na dzień 10 grudnia 2008 roku


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Higienistka i asystentka stomatologiczna to dwa zawody wchodzące w skład zespołu stomatologicznego, które w Polsce powołano już dawno. 33 lata temu, w 1975 roku powstał zawód higienistki stomatologicznej, 16 lat temu od 1992 roku zaś istnieje zawód asystentki stomatologicznej. Mimo iż są to zawody z dość długą tradycją w naszym kraju, przez ten czas nie było przepisów w pełni regulujących te zawody medyczne na poziomie odpowiednim do ich statusu oraz do poziomu zadań zawodowych, które rosły wraz z rozwojem stomatologii i przemian w systemie opieki zdrowotnej. 


GB

 


key words:

 


summary: