promocja zdrowia

Mirosława Ucieklak, lek. stom. Joanna Sitko-Gap 

 

 PL

Promocja zdrowia i profilaktyka w ograniczaniu rozwoju próchnicy zębów u małych dzieci


słowa kluczowe:

 demineralizacja, fluor, higiena jamy ustnej, profilaktyka, próchnica zębów


streszczenie:

W pracy przedstawiono podstawowe zasady higieny jamy ustnej w profilaktyce chorób przyzębia i próchnicy zębów oraz rolę i zadania higienistki stomatologicznej w szerzeniu oświaty zdrowotnej. Bardzo istotne jest wykształcenie w dziecku nawyku szczotkowania zębów oraz metod właściwego dbania o higienę jamy ustnej już od najmłodszych lat, jak również uświadomienie dziecku i rodzicowi skutków nieprawidłowego dbania o higienę jamy ustnej. Dlatego należy jak najwcześniej rozpocząć przyzwyczajanie dziecka do szczoteczki i czyszczenia zębów. Podniesienie świadomości zdrowotnej wraz ze stosowaniem profilaktyki fluorkowej jest korzystne dla każdego z nas i powinno wchodzić w kompetencje zawodowe higienistki stomatologicznej.


GB

Prevention of limiting caries in small chidren


key words:

demineralization, fluor, oral hygiene, prevention, caries


summary:

The article specifies the basic principles of oral hygiene in dental caries and periodontal prophylaxis as well the role of dental hygienist in oral health education. Teaching appropriate oral hygiene habits, teeth brushing, dental self care are essential to young children. It is also important to inform parents about the eff ects of their children’s incorrect oral hygiene care. Increase of health consciousness in addition to teeth fl uor protection benefits each of us and should be a part of professional dental hygienist competence.