11

 

 

 PL

DENTAMED Wrocław 2011 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Po raz dziesiąty firma Targi w Krakowie Sp. z o. o. zorganizowała w dniach 25-26 listopada 2011r. kolejną edycję targów regionalnych poświęconą stomatologii – Dolnośląskie Targi Stomatologiczne DENTAMED Wrocław 2011. Honorowy patronat nad imprezą objął prof. dr hab. Marek Ziętek, Rektor Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Swoją ofertę zaprezentowało 127 wystawców z Polski, Danii, Korei, Niemiec, Słowacji, Szwajcarii, USA, Włoch oraz Wielkiej Brytanii.


GB

 


key words:

 


summary: