10

 

 

 PL


       VIII Kurs Warszawski Endodoncja - Periodontologia - Protetyka - Implantologia

 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

W dniach 5-6 listopada 2011 roku odbył się VIII Kurs Warszawski Endodoncji – Periodontologia – Protetyka - Implantologia. Jak co roku, kurs prowadzony był przez najwybitniejszych polskich profesorów i wykładowców oraz zgromadził pokaźną grupę lekarzy-dentystów z całego kraju. Tematyka prezentowanych wykładów, podobnie jak w latach ubiegłych, była dosyć szeroka i rozległa, ale jednocześnie do siebie nawiązywała i wzajemnie ze sobą korespondowała. Było to szczególnie widoczne podczas licznych dyskusji, jakie odbywały się zarówno w trakcie trwania wykładów, jak i po ich zakończeniu. W dyskusjach tych aktywnie uczestniczyli zarówno wykładowcy, często polemizujący między sobą, jak i uczestnicy, zadając liczne pytania.


GB

 


key words:

 


summary: