2

dr n. med. Joanna Słowik, dr n. med. Anna Jurczak, Pracownia Stomatologii Dziecięcej CM UJ
Kierownik Pracowni: dr n med. Anna Jurczak

 

 

 PL

MM-MTA w postaci kapsułkowanej 


słowa kluczowe:

MTA, zębina, miazga, tkanki okołowierzchołkowe


streszczenie:

Mineral trioxide aggregate (MTA) jest uznawany za alternatywę do współcześnie stosowanych w endodoncji materiałów wypełniających. Wiele badań, zarówno w warunkach in vitro jak in vivo, wykazało jego dobre przyleganie do tkanek, znikomy mikroprzeciek, małą cytotoksyczność, dobrą wytrzymałość mechaniczną, działanie antybakteryjne, biozgodność tkankową oraz działanie odontotropowe, co oznacza, że MTA w kontakcie z miazgą zęba lub tkankami przyzębia stymuluje ich regeneracje. W tym artykule opisano postępowanie kliniczne podczas aplikacji nowego produktu firmy Micro-Mega MM MTA- MM-Caps (Micro-Mega, France).


GB

MM-MTA – MM Caps


key words:

MTA, dentine, pulp, periradicular tissue


summary:

Mineral trioxide aggregate (MTA) is known as alternative restorative material to the presently used materials in endodontics. Many in vitro and in vivo studies have shown that MTA prevents microleakage, is biocompatible, and promotes regeneration of the original tissues when it is placed in contact with the dental pulp or periradicular tissues. This article describes the clinical procedures for application of new material MM-MTA-MM Caps (Micro-Mega, France).