1

dr Lorenzo Vanini, dr Irene Franchi, dr Luigi Generali, dr Claudio Pisacane, prof. Ugo Consolo 

 

 PL


       Przedprotetyczne odtwórcze leczenie chirurgiczne z zastosowaniem z włókna szklanego

       krok po kroku

 


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Powodzenie rehabilitacji jamy ustnej po leczeniu endodontycznym zależne jest od struktury i wyglądu odbudowy, jej dopasowania w warunkach klinicznych, stanu zdrowia tkanek stanowiących dla niej podłoże oraz rokowania odnośnie możliwości odbudowy protetycznej zrębu zębów (1-28).


GB

Step-by-step pre-prosthetic restorative surgical treatment with the use of fiberglass


key words:

 


summary:

The success of oral rehabilitation after endodontic treatment is dependent on the structure and appearance of the restoration, its fitting in the clinical setting, the health of the tissues forming its substrate, and the prognoses regarding the ability to restore teeth framework with prosthetic treatment (1-28).