Habisreutinger M 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 4(66)/2017: 262-265

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/4/262

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Michael HabisreutingerE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 30.10.2017. Accepted: 30.10.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Habisreutinger M: Rozwiązanie problemu nawrotu w leczeniu ortodontycznym; Art Dent 2017,66,262-265

 PL

Rozwiązanie problemu nawrotu w leczeniu ortodontycznym


słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, stripping, wady zgryzu


streszczenie:

Dr Michael Habisreutinger z Woodstock Dental Practice w Oxfordshire omawia niedawny przypadek leczenia nawrotu w leczeniu ortodontycznym przy użyciu aparatu Inman Aligner.


GB

Solving orthodontic relapse


key words:

orthodontic treatment, stripping, malocclusion


summary:

Dr. Michael Habisreutinger from Woodstock Dental Practice in Oxfordshire discusses a recent Inman Aligner case treating orthodontic relapse.