Paolantoni G 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 4(66)/2017:250-261 

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/4/250

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Guerino Paolantoni1,E
¹ Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP)

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 08.07.2017. Accepted: 30.08.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Paolantoni G: Interdyscyplinarne podejście do odbudowy z wykorzystaniem licówek ceramicznych; Art Dent 2017,66,250-261. 

 PL

Interdyscyplinarne podejście do odbudowy z wykorzystaniem licówek ceramicznych


słowa kluczowe:

licówki ceramiczne, mock-up, osteoplastyka, osteotomia, wax-up 


streszczenie:

Odbudowa zębów w odcinku przednim wymaga szczególnej uwagi. Liczne i dobrze znane czynniki odróżniają odbudowę w odcinku przednim, o dużym znaczeniu estetycznym od rekonstrukcji bocznych odcinków łuków zębowych. Musimy w związku z tym uwzględnić kilka aspektów, które dotyczą nie tylko czysto obiektywnej oceny problemu, jaki występuje u pacjenta, ale także głębokiego zrozumienia oczekiwań osoby, która zgłasza się w celu leczenia.


GB

Interdisciplinary Approach to a Rehabilitation with Ceramic Veneers


key words:

ceramic veneers, mock-up, osteoplasty, osteotomy, wax-up


summary:

Dealing with a rehabilitation in the anterior area requires considerable technical attention. The elements that distinguish the rehabilitation of an area of high aesthetic value compared to others, for example the lateral posterior sectors of the dental arches, are various and well encoded. We must therefore consider several aspects that concern not only a pure objective assessment of the problem which is afflicting the patient, but also a deep understanding of the expectations of the person who is requesting our therapeutic intervention.