Temperani M, Argentino F 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 4(66)/2017: 238-249

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/4/238

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Michele TemperaniE, Francesco ArgentinoE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.04.2017. Accepted: 23.05.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: Należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Temperami M, Argentino F: Uzupełnienia bezmetalowe w odcinku przednim: Art Dent 2017,65,238-249.

 PL

Uzupełnienia bezmetalowe w odcinku przednim


słowa kluczowe:

odbudowa kompozytowa, odcinek przedni, stomatologia estetyczna, uzupełnienia tymczasowe


streszczenie:

W przypadku odbudowy siekaczy centralnych szczęki – najbardziej widocznych zębów – ich projekt może stanowić szczególnie duże wyzwanie. W przedstawionym przypadku Michele Temperani i dr Francesco Argentino demonstrują, jak niewielka korekta może zmienić wygląd pacjenta i wpłynąć na to, jak jest odwzorowany jego charakter.


GB

Metal-free Anterior Restoration


key words:

composite restoration, anterior region, esthetic dentistry, temporary restauration


summary:

When restoring upper central incisors, tooth design can be particularly challenging for these most visible of teeth. In this case, Michele Temperani and Dr. Francesco Argentino demonstrate how a minor correction can change a patient’s appearance and have an impact on how their character is perceived.