ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 4(66)/2017: 274-275

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/4/274

Pobierz pełną wersję artykułu

SPRAWOZDANIE

 PL

10 lat minęło, jak jeden dzień...


słowa kluczowe:


streszczenie:

Rok 2017 był dla Forum Dentysty Praktyka rokiem wyjątkowym. Dokładnie 10 lat temu, 10 lutego 2008 roku w Łodzi, zorganizowane zostało pierwsze sympozjum pod szyldem Forum. Ówczesne wykłady prowadzone przez prof. Stefana Barona, dr. Marka Bladowskiego oraz Elżbietę i Arkadiusza Krężlików przyciągnęły do Centrum Konferencyjnego Instytutu Europejskiego 113 zainteresowanych lekarzy, a w całym 2008 roku, w 9 sympozjach uczestniczyło ponad 800 dentystów.


GB

  


key words:


summary: